Stichting Taxibelangen Nederland is nog in oprichting. Het voorlopig bestuur STN is als volgt:

  • Duco Douwstra, voorzitter
  • Ton van Dalfsen, penningmeester
  • Erwin Quaaden, bestuurslid
  • Rex Urban, bestuurslid
  • Martijn Bergerhof, bestuurslid
  • Paul Dijkhuizen, bestuurslid

Het dagelijks secretariaat en administratie van de STN zal ondersteund en verzorgd worden door een professionele organisatie; De Eendracht uit Rotterdam. Deze organisatie wordt aangestuurd door 2 juristen. Zij zijn gespecialiseerd in het verenigen en ondersteunen van MKB-bedrijven door onder meer belangen- behartiging, lobby, secretariaatsvoering, benchmark, het geven van individuele actie adviezen en pr.

Om van STN een stabiele branchevertegenwoordiging met slagkracht te maken, is een oorlogskas nodig. Daarom zal STN van alle leden naar draagkracht een jaarlijkse bijdrage vragen van 50 euro per taxivoertuig. Dat geldt alleen voor de eerste 20 voertuigen. Deze inkomsten worden gebruikt om het bestuur vorm te geven, promotie van de stichting, secretariaat, ondersteunen van taxibedrijven en het voeren van juridische procedures.

Democratie

STN zal regelmatig de mening van haar leden vragen om standpunten te bepalen. En om te weten welke problemen er spelen bij de leden, waarna actie ondernomen wordt om de hun belangen op actieve wijze te behartigen. Via de website www.taxibelangen.nl zal het mogelijk zijn om uw wensen kenbaar te maken en de verrichtingen van STN op de voet te volgen.